Óv meggondolatlan beszédektől

1. Őrizd meg lábaidat, mikor az Istennek házához mégy, mert hallgatás végett közeledned jobb, hogynem a bolondok módja szerint áldozatot adni; mert ezek nem tudják, hogy gonoszt cselekesznek.
2. Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt, mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés legyen;
3. Mert álom szokott következni a sok foglalatosságból, és a sok beszédből bolond beszéd.
4. Mikor Istennek fogadást tész, ne halogasd annak megadását, mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd!
5. Jobb, hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj, és ne teljesítsd be!
6. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből [esett] ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját.
7. Mert a sok álomban a hiábavalóság is és a beszéd is sok; hanem az Istent féljed!

A gazdagság hiábavalósága

8. Ha a szegényeknek nyomoríttatását, és a törvénynek és igazságnak elfordíttatását látod a tartományban, ne csodálkozzál e dolgon; mert [egyik] felsőrendű vigyáz a [másik] felsőrendűre, és ezek felett [még] felsőbbrendűek [vannak].
9. Az ország haszna pedig mindenekfelett a földművelést [kedvelő] király.
10. Aki szereti a pénzt, nem telik be pénzzel, és aki szereti a sokaságot, [nem telik be] jövedelemmel. Ez is hiábavalóság!
11. Mikor megszaporodik a jószág, megszaporodnak annak megemésztői is; mi haszna van azért benne urának, hanem hogy csak reánéz szemeivel?
12. Édes az álom a munkásnak, akár sokat, akár keveset egyék; a gazdagnak pedig bővölködése nem hagyja őt aludni.
13. Van gonosz nyavalya, amelyet láttam a nap alatt: az ő urának veszedelmére tartott gazdagság;
14. Ugyanis az a gazdagság elvész valami szerencsétlen eset miatt, és ha fia született neki, annak kezében nem lesz semmi.
15. Amint kijött az ő anyjának méhéből, mezítelen megy ismét el, amint jött vala: és semmit nem vesz el munkájáért, amit kezében elvinne.
16. Annak okáért ez is gonosz nyavalya, hogy amint jött, akképpen megy el. Mi haszna van neki abban, hogy a szélnek munkálkodott,
17. És hogy az ő teljes életében a sötétben evett, sokszori haraggal, keserűséggel és búsulással?

Megelégedettség

18. Ez azért a jó, amelyet én láttam, hogy szép dolog enni és inni, és jól élni minden ő munkájából, amellyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak száma szerint, amelyeket adott neki az Isten; mert ez az ő része.
19. És amely embernek adott Isten gazdagságot és kincseket, és akinek megengedte, hogy egyék abból, és az ő részét elvegye, és örvendezzen az ő munkájának: ez az Istennek ajándéka!
20. Mert nem sokat emlékezik meg [az ilyen] az ő élete napjainak [számáról], mivelhogy az ő szívének örömét az Isten kedveli.