Hámánt arra a fára akasztják, a melyet Márdokeus számára emelt

1. És elméne a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz.
2. És monda a király Eszternek másodnapon is, borivás közben: Mi a te kívánságod, Eszter királyné? Megadatik. És micsoda a te kérésed? Ha az országnak fele is, meglészen.
3. És felele Eszter királyné, és monda: Ha kegyet találtam szemeid előtt, oh király, és ha a királynak tetszik, add meg nekem életemet kívánságomra, és nemzetségemet kérésemre!
4. Mert eladattunk, én és az én nemzetségem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket; ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék, jóllehet az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségéért.
5. És szóla Ahasvérus király, és monda Eszternek, a királynénak: Ki az, és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedné?
6. És monda Eszter: Az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz Hámán! Akkor Hámán megrettene a király és királyné előtt.
7. A király pedig felkele haragjában a borivástól, [és méne] a palotakertbe; Hámán pedig ott maradt, hogy életéért könyörögjön Eszter királynénál, mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte.
8. És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivás házába, Hámán a kerevetre esék, amelyen Eszter vala. Akkor monda a király: Erőszakot is akar elkövetni a királynén énnálam a házban?! Amint e szó kijött a király szájából, Hámán arcát befedék.
9. És monda Harbona, az udvarmesterek egyike a király előtt: Íme, a fa is, amelyet készített Hámán Márdokeusnak, aki a király javára szólott vala, ott áll Hámán házában, ötvenkönyöknyi magas. És monda a király: Akasszátok őt magát rá!
10. Felakaszták azért Hámánt a fára, amelyet készített Márdokeusnak, és megszűnék a király haragja.