Intés megtérésre. Bűntető ítélet a népek felett

1. Térjetek eszetekre, s eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet,
2. Mielőtt szülne a végzés (mint a polyva, száll tova az a nap), míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja!
3. Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekesztek; keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!
4. Mert elhagyottá lesz Gáza, Askelon pedig pusztasággá, Asdódot délben űzik el, és Ekron kiirtatik.
5. Jaj a tenger vidékén lakóknak, a kereteusok nemzetségének. Az Úr igéje ellened van, te Kánaán, filiszteusok földje; elpusztítalak téged, lakatlanná leszel.
6. És a tenger vidéke legelőkké, pásztorok tanyáivá és juhoknak aklaivá lészen.
7. És [az a] vidék a Júda házának maradékáé lesz, ők legeltetnek azon; estére Askelon házaiban heverésznek, mert meglátogatja őket az Úr, az ő Istenük, és visszahozza az ő foglyaikat.
8. Hallottam Moáb gyalázkodását és Ammon fiainak szidalmait, amelyekkel gyalázták népemet, és felfuvalkodtak az ő határuk ellen.
9. Azért élek én, mond a Seregeknek Ura, Izraelnek Istene, hogy Moáb olyanná lészen, mint Szodoma, Ammon fiai pedig, mint Gomora: tövistermő föld, sótelep és pusztaság örökre; népem maradéka prédálja fel őket, és nemzetségem ivadékai bírják majd őket.
10. Ez [esik meg] rajtuk az ő kevélységükért, amiért gyalázkodtak, és felfuvalkodtak a Seregek Urának népe ellen.
11. Rettenetes lesz az Úr ellenük, mert elfogyatja a földnek minden istenét, és neki hódol majd ki-ki a maga lakhelyén, a pogányoknak is minden szigete.
12. Ti is, kúsiak! Fegyverem öli meg őket.
13. És kinyújtja kezét észak felé, és elveszti Asszíriát, Ninivét pusztasággá teszi, kietlenné, mint egy sivatag.
14. És nyájak heverésznek bensejében, mindenféle állatok serege: pelikán és sündisznó hálnak párkányain, az ablakban [azoknak] szava hangzik, a küszöbön omladék lészen, mert lefosztatott a cédrus!
15. Íme, a víg város, a bátorságban lakozó, amely ezt mondja vala szívében: Én vagyok, és nincs kívülem más! Milyen pusztasággá lőn, vadak tanyájává, aki átmegy rajta, mind süvöltöz és csapkodja kezét.