Pál Apostol második levele a Tesszalonikabeliekhez

SBL Greek New Testament fordítás
1
2
3