Tanulmányozást segítő funkciók

Biblia cselekménye

Az ószövetség és az újszövetség cselekménye.

Az ószövetség és az újszövetség cselekménye a Károli biblia fejezetcímei alapján.

Evangéliumok cselekménye

A négy evangélium cselekményének harmóniája.

Máté, Márk, Lukács és János evangéliumának cselekményét vizsgálhatod meg egy idősíkra vetítve, egymáshoz harmonizálva.
Az egyes szakaszokat együtt olvashatod el, akár több fordításban is.

  • Hogyan épül fel az Evangélium időrendben?
  • Melyik történetek fordulnak elő többször is?
  • Hol találhatóak az Evangélium párhuzamos igeszakaszai?
  • Melyik történetekről tesz említést az Evangélium csak egyszer?

Igeszakasz felismerő

Hasznos lehet jegyzetek készítéséhez

Weboldalunkon az igehelyeket szöveges formában is meg lehet adni, pl.: "Jel 3", "Mt 5:8" vagy "2Móz 20:1–17".

  • Segít felismerni a szövegesen megadott igehelyeket
  • Ezeket könnyen elolvashatod, kimásolhatod, felhasználhatod

Fordítási eltérésének összehasonlítása

Válaszd ki a kívánt fordításokat és fejezetet

Hasonlítsd össze a különféle biblia fordítások szövegét.

  • Hol és hogyan tér el az egyes fordítások szövege?
  • Megvizsgálhatod, hogy az egyes revíziók során hogyan változott a Károli Biblia az évszázadok alatt.